Naruto OST 2 - Konohamaru's Theme

05 May, 2008


Konohamaru's Theme

OST: Naruto OST 2(2002)
ANIME: Naruto

0 comments: